Aktualności

Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty – procedury bezpieczeństwa – kursy autobusów

Wytyczne w załączniku Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty (1) Kursy autobusu dla klasy VIII w dniach 16-18 czerwca 2020 r.: Ziółkowo – 8.05 Rębowo – 8.10 Domachowo – 8.15 Sułkowic-Ludwinowo – 8.20 Stara Krobia – 8.30 Pozostali uczniowie powinni pojawić się w szkole o godz. 8.30, członkowie komisji o godz. 8.00.

Materiały promocyjno-rekrutacyjne do szkoły muzycznej w Gostyniu

Materiały dostępne w formie word i pdf plakat_rekrutacja_v2 (2) informacja rekrutacyjna

Plan konsultacji – klasy od IV do VI – Poniedziałek

Plan konsultacji dla klas IV-VI – Poniedziałek Plan konsultacji dla klas 4-6  

RODO – Klauzula informacyjna

RODO – Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna wobec uczniów i ich rodziców w związku innymi sposobami kształcenia Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy […]

Pilna informacja o oddziale przedszkolnym

„Szanowni Państwo, w związku ze zmianą ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dotyczącą możliwości przywrócenia pracy w oddziałach przedszkolnych informuję, że na podstawie stanowiska organu prowadzącego w naszej szkole zawieszam działalność tych oddziałów w Starej […]

Plan e-lekcji

W związku ze zmianą organizacji pracy szkoły od 25. 03. 2020 r.  obowiązuje następujący plan e-lekcji. Pozostałe zajęcia odbywają się według planu ustalonego przez wychowawców i nauczycieli przedmiotu. Plan lekcji w formie e-learningu od 25.03.2020 r. do odwołania

Pluszaki już w Afryce

Pani Beata Nowicka, która nas zmobilizowała do tej pięknej zbiórki pluszaków, dziś umieściła zdjęcia na swoim profilu Facebook. Pluszaki dotarły do Afryki i ucieszyły tamtejsze dzieci. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy. Szczęście tych dzieci bezcenne.

Informacja dla rodziców, którzy pragną zapisać dziecko do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi

Informacja dla rodziców, którzy pragną zapisać dziecko do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi,  a ich dziecko nie uczęszczało do oddziałów przedszkolnych w Starej Krobi lub w Sułkowicach. Zapisu proszę dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: starkrob@oswiata.org.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 065 571 17 03. Prosimy również o podanie telefonu zwrotnego.

Informacja w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka do oddziałów przedszkolnych będzie podana Państwu telefonicznie.  

Apel

POTRAKTUJMY POWAŻNIE APEL MINISTRA ZDROWIA, SANEPIDU I SZKOŁY!!!!!! Rodzice nie pozwólcie swoim dzieciom i młodzieży spotykać się w grupach !!! To nie jest czas ferii. Czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. To jest czas kwarantanny. Powinniśmy spędzić go w domu, w izolacji, starając się nie zakazić i nie zakażać innych, apelujemy o pozostanie […]